about-banner-image

Kalite Hedeflerimiz ;

Tolga Plastik , uygun olan her bir faaliyet ve düzeyde yıllık kalite hedeflerini belirlemekte ve takip etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, hedefler oluşturulurken, yasal şartlar, stratejik plan ve diğer üst politika dokümanları dikkate alınmış olup, bu çerçevede, daha önce karşılaşılan uygunsuzluklar da çalışanların görüşleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca süreçler bazında ölçülebilir kontrol kriterleri belirlenerek proses performansları ile takip edilir. Bu hedefler Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında son haline getirilerek değerlendirilir. Hedefler sürekli iyileşme taahhüdünü içerecek şekilde Kalite Politikası ile tutarlıdır.Hedefler sürekli iyileştirme taahhüdü içinde değerlendirilir, gerçekleşmesi takip edilir ve gerekirse revizyonlar yapılır. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve uygulamalar sonucunda hedeflerdeki sapmaların izlenmesi, ilgili destek dokümanlara göre yapılmaktadır.

Çevre Hedefleri ;

Tolga Plastik çalışanları; doğanın bir parçası olduğumuz doğanın sadece bize ait olmadığı bilinci ile doğal hayatın, çevrenin korunması ve kaynakların kullanımı kontrol altına alınması düşüncesi doğrultusunda bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlar. Bu amaçla; tüm faaliyetlerimizle kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indireceğimizi, atıklarımızı kontrol altında tutup, minimize ederek geri kazanımı özendireceğimizi, doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutacağımızı, çalışanlarımızın çevre bilincini artıracağımızı, Tolga Plastik olarak öncelikle yasal ve müşteri özel şartlarına uyacağımızı yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uyacağımız ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapacağımızı, çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vereceğimizi, çevre amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek ‘’Çevre Yönetim Sistemi’’nin sürekli gelişimini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.