about-banner-image

Kalite Politikamız;

Tolga Plastik müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede algılayan ve tüm süreçlerini bu bilinçle sürekli yenileyen alanında en başarılı şirketi olmayı hedefler.


 • Stratejilerini müşteri stratejilerine göre konumlandırır. Şirket hedefleri her kademede anlaşılır ve kararlar o yönde verilir.
 • Hep yenilikçidir. Teknolojiyi etkin kullanır, süreçlerini iyileştirir ve bunları taahhüt eder. Kaliteyi en uygun maliyetle elde eder.
 • Ülkesine faydalı olmayı hedef edinmiştir. İleri seviye hizmetleri ile ihracatını sürekli artırır.
 • Bu şirketin çalışanları değerlidir. Çalışanlarını geliştirir, kalite bilinci ile sorgulayıcı bakış açısını ve çalışanlara danışman ve katılımı, şirket kültürü haline getirir, onları cesaretlendirir.
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması için ve Tolga Plastik’ ın amaçlarına, bağlamına ve ISG risk ve fırsatları doğrultusunda Kalite Yönetim sistemini kurar, gözlemler ve iyileştirir.
 • Yasal şartlar ve diğer şartları yerine getirir.
 • Tehlikeleri ortadan kaldırır ve İSG risklerini azaltır.
 • Kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun bağlamına uygun diğer belirler, böylece çevreyi korur.
 • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izler.
 • Çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görür.
 • Kendi kalite ve çevre bilincini tedarikçilerine aktarır.
 • Sosyal sorumluluklarını yerine getirir. Üretimin hiçbir aşamasında çevreye zarar vermez, kaynakları heba etmez.
 • Tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp yerine getirmeyi hedefler.
 • choose-image