about-banner-image

Kalite Politikası;

Tolga Plastik müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede algılayan ve tüm süreçlerini bu bilinçle sürekli yenileyen alanında en başarılı şirketi olmayı hedefler.


 • Stratejilerini müşteri stratejilerine göre konumlandırır. Şirket hedefleri her kademede anlaşılır ve kararlar o yönde verilir.
 • Hep yenilikçidir. Teknolojiyi etkin kullanır, süreçlerini iyileştirir ve bunları taahhüt eder. Kaliteyi en uygun maliyetle elde eder.
 • Ülkesine faydalı olmayı hedef edinmiştir. İleri seviye hizmetleri ile ihracatını sürekli artırır.
 • Bu şirketin çalışanları değerlidir. Çalışanlarını geliştirir, kalite bilinci ile sorgulayıcı bakış açısını ve çalışanlara danışman ve katılımı, şirket kültürü haline getirir, onları cesaretlendirir.
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması için ve Tolga Plastik’ ın amaçlarına, bağlamına ve ISG risk ve fırsatları doğrultusunda Kalite Yönetim sistemini kurar, gözlemler ve iyileştirir.
 • Yasal şartlar ve diğer şartları yerine getirir.
 • Tehlikeleri ortadan kaldırır ve İSG risklerini azaltır.
 • Kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun bağlamına uygun diğer belirler, böylece çevreyi korur.
 • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izler.
 • Çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görür.
 • Kendi kalite ve çevre bilincini tedarikçilerine aktarır.
 • Sosyal sorumluluklarını yerine getirir. Üretimin hiçbir aşamasında çevreye zarar vermez, kaynakları heba etmez.
 • Tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp yerine getirmeyi hedefler.

 • Enerji Politikası ;

  Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden ve enerji stratejik seviyelerde ele alarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyan, üretim ve tüm süreçlerde enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih eden, enerji verimliliğini artıran tasarım projeleri destekleyerek, enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetler satın alan, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanan, doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda gerekli kaynakları sağlayarak çalışanlarını bilinçlendiren, enerji yönetim sistemini ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemini kurmak ve yürütmek.

  TOLGA PLASTİK bu politikanın tüm çalışanlarına iletileceğini ve anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder.


  BGYS ve KVYS POLİTİKASI ;

  TS EN ISO 27001:2022 ve ISO27701 Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sistemin ana kapsamı;

  TOLGA PLASTİK TALAŞLI İMALAT,PLASTİK ENJEKSİYON VE KALIP YAPMA YÖNTEMLERİ KULLANARAK, HAVACILIK, UZAY VE SAVUNMA SANAYİ İÇİN METAL VE METAL OLMAYAN PARÇA VE BİLEŞENLERİN ÜRETİMİDİR

  Bu doğrultuda BGYS ve KVYS Politikamız;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Tolga Plastik bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:
 • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri içiniş gereksinimlerini karşılamaktır.
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve ulusal ve uluslararası otoritelerin yasal ve regülatif düzenlemelerine uymak, 6698 sayılı kanunun gerekliliklerini sağlamaktır.