about-banner-image

İnsan Kaynakları Politikamız;

İnsan kaynağını rekabet unsurları arasında önemli Organizasyonumuzu daha ileriye götürecek sahip olduğumuz yeteneklerin, öncelikle potansiyellerinin ortaya çıkartılması hedeflenir. üretken, yaratıcı ve mutlu bir ekiple çalışmak ilkesini benimseyen Tolga Plastik İK politikası; insan kaynağının sahip olduğu yaratıcılığı ve yetenekleri yönetmek esasına dayanır.


choose-image